Sodybos taisyklės

GAISRINĖS SAUGOS IR SAUGAUS ELGESIO ATMINTINĖ

Gerbiamieji sodybos svečiai! Prašome susipažinti su saugaus elgesio ir gaisrinės saugos  atmintine ir vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų laikytis. Šios taisyklės (atmintinė) yra sukurtos tam, kad užtikrintumėme tvarką, siekdami išvengti nesusipratimų bei skaudžių pasekmių bei norėdami maksimaliai apsaugoti Jus ir Jūsų turtą.

Svečiai privalo:
• Susipažinti su gaisrinės saugos, saugaus elgesio atmintine bei vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų laikytis, taip pat saugoti sodybos turtą, laikytis saugumo technikos ir aplinkosaugos reikalavimų (už sodyboje esančių svečių/svečių grupių supažindinimą su šiomis taisyklėmis atsakingas sodybą ar atskiras patalpas užsakantis asmuo (svečių grupės atsakingas asmuo – pagrindinis užsakovas));
• Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų, įrenginių;
• Rūkyti tik tam skirtose vietose, cigaretes ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
• Esančius pečiukus, šašlykines kūrenti tik leidus sodybos atstovui ir išklausius instruktažą;
• Sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik tam skirtose vietose. Nepalikti ugnies be priežiūros, ją užgesinti paliekant laužavietę;
• Kūrenantis pečiukui, šašlykinei nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams kūrenti ar žaisti su degančiais pagaliukais, malkomis, žarijomis;
• Pirtyje nepilti vandens ant krosnelės;
• Malkas dėti tik tam skirtose vietose, toliau nuo atviros ugnies;
• Nesinešti į patalpas medžiagų galinčių sukelti gaisrą;
• Miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies;
• Elgtis taip, kad nesudarytų pavojaus savo ir kitų svečių sveikatai ir gyvybei bei jų turtui;
• Naudojantis el. virykle, nepalikti jos be priežiūros. Pasinaudojus ją, išjungti viryklės jungiklį;
• Gerai įsiminti vietas, pro kurias galima išeiti ir laiptinių išdėstymą kilus gaisrui;
• Kilus gaisrui Jūsų kambaryje: nedelsdami praneškite apie jį priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai telefono ryšio numeriu 112, gesinti gaisrą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Jeigu degimo židinio negalite nuslopinti savo jėgomis, išeikite iš kambario (namelio) ir uždarykite duris, jų nerakindami; būtinai praneškite apie gaisrą sodybos atstovui; pasitraukite iš pavojingos zonos ir veikite pagal sodybos atstovo arba ugniagesių nurodymus;
• Kilus gaisrui ne Jūsų kambaryje: nedelsdami praneškite apie jį priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai telefono ryšio numeriu 112, išeikite iš savo kambario (namelio) tada, kai uždarysite langus ir duris; jeigu koridoriai ir laiptinės uždūmintos ir pasitraukti iš patalpų negalima, pasilikite savo kambaryje ir plačiai atverkite langus. Sandariai uždarytos durys gali ilgam apsaugoti nuo pavojingos temperatūros. Kad neapsinuodytumėte dūmais, uždenkite plyšius ir vėdinimo sistemos kanalus vandenyje sudrėkintais rankšluosčiais arba patalyne; pasistenkite telefonu pranešti sodybos atstovui arba ugniagesiams savo buvimo vietą; atvykus į įvykio vietą ugniagesiams, prieikite prie lango ir šaukitės pagalbos.

SAUGAUS ELGESIO SODYBOJE ATMINTINĖ
• Vaikams maudytis, irstytis valtimi, plaukt baidarėmis, žvejoti galima tik kartu su suaugusiaisiais ir apsivilkus gelbėjimosi liemenes;
• Namo mansardoje ir balkonuose nelipti ir nesėdėti ant balkonų turėklų;
• Sportinius įrenginius ir kitą inventorių naudoti tik pagal paskirtį;
• Kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą;
• Svečiai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (už padarytą materialinę žalą svečias atsako LR įstatymų nustatyta tvarka);
• Jei nuostolių padaro svečio nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tų vaikų tėvai arba globėjai;
• Už visus galimus nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, galinčius įvykti sodybos teritorijoje ar jos ribų (namo viduje, laiptinėje, vaikščiojimo takuose miške, kieme, sporto aikštelėse, pirtyje, kubile ir kitose vietose), taip pat maudantis ežere, plaukiant valtimi ar baidarių žygyje yra atsakingi patys svečiai.
• Svečiui ar jo vaikui susižalojus pačiam arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines saugos ir vidaus tvarkos taisykles, Paslaugos teikėjas už tai neatsako;
• Už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsako patys svečiai;
• Tėvai, globėjai arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą;
• Svečiai privalo laikytis viešosios tvarkos taisyklių (nekelti triukšmo nuo 23 h. iki 8 h, pritildyti muziką ir t.t.), netrukdyti kitiems svečiams ramiai ilsėtis, bei paisyti pastato ir šalia esančiuose pastatuose gyventojų interesų. Už sodybose muzikos sukeltą triukšmą po 23 val. atsako pagrindinis užsakovas (svečias).
• Draudžiama užsisakyti kitas paslaugas ir pramogas, nesuderinus su sodybos atstovo. Už renginių, vykstančių sodyboje, apsaugą bei medicininę pagalbą atsako pagrindinis renginio užsakovas (svečias);
• Svečiai, atsivežę augintinį privalo rūpintis, kad jis netrukdytų kitiems svečiams, negulėtų lovose bei neterštų sodybos teritorijos. Apie atvežamą augintinį svečias iš anksto privalo suderinti su Paslaugos teikėjų;
• Jei pas svečią atvyksta lankytojai, jis apie tai privalo informuoti sodybos atstovą;
• Svečiai be sodybos atstovo leidimo neturi teises nešti ar perkelti sodybos inventorių arba baldus į kitas vietas;
• Svečiai patys apsirūpina asmeninėmis higienos priemonėmis, pirčiai reikalingais reikmenimis (kepurėmis, rankšluosčiais ar kt. jiems reikalingais reikmenimis), atsiveža patalynę (paklodes, antklodės ir pagalvių užvalkalus);
• Prieš išvykstant iš sodybos, svečiai privalo dalyvauti atiduodant išsinuomotas patalpas bei materialines vertybes sodybos atstovui bei palikti tvarkingą sodybą.

SAUGUS ELGESIO VANDENYJE ATMINTINĖ
Pagrindiniai pavojai maudantis:
• nepažįstamas krantas;
• mėšlungis;
• stipri srovė;
• šokas, netikėtai įkritus į vandenį.

Pagrindinės maudymosi taisyklės:
• niekada neplaukite į ežerą audros metu ar naktį;
• neplaukite vienas;
• plaukite tik saugiose vietose;
• žinokite, koks vandens telkinio gylis ir kokios vandens telkinio ypatybės (daugiau informacijos apie Aiseto ežerą rasite adresu http://lt.wikipedia.org/wiki/Aisetas);
• maudantis negalima kramtyti gumos ar valgyti;
• mokykitės plaukti.

Jeigu į vandenį gilioje vietoje įkrito nemokantis plaukti žmogus, viskas, ką galima padaryti – tai mėginti kuo ilgiau išsilaikyti vandenyje. Siūloma keletas išsilaikymo būdų:
1. Atsigulti ant vandens, plačiai išskėtus į šonus rankas, kvėpuoti kiek įmanoma rečiau ir giliau;
2. Judinti kojas taip, tarsi mintumėte dviračio pedalus, o rankomis mojuoti vandenyje, perkeliant ant jų dalį kūno svorio ir laikant pusiausvyrą.

Jeigu maudantis sutraukė mėšlungis:
- pirmiausia reikia atsigulti ant nugaros;
- jeigu mėšlungis sutraukė priekinius šlaunies raumenis, reikia gulint ant nugaros ištiesti koją ir patempti pėdą į priekį;
- jeigu mėšlungis sutraukė nugarinius šlaunies raumenis, ištiesus koją, pėdą lenkti į save;
- jeigu mėšlungis stipriai sutraukė ir skausmas gana didelis, o koja pati neišsitiesia, reikia mėginti ją ištiesti rankomis;
- galiausiai sutrauktą raumenį siūloma trinti ir gnaibyti, kol pajusite, kad jis suminkštėjo.
Kai mėšlungis praeina, galima plaukti į krantą, bet rekomenduojama tai daryti jau kitu plaukimo stiliumi.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>